Polityka prywatności

Strona pobiera i przetwarza pliki cookies. Jeżeli jesteś temu przeciwny , to opuść proszę tę stronę . Nie rejestruj się , nie przeglądaj profili

Bezpieczeństwo i ochrona
Dbamy aby dane były bezpieczne.

Portal whore.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone fałszywe dane profilowe ( przykładowe fotografie, opcje kontaktowe , itp. ).
W przypadku zgłoszenia takich przypadków , poinformowana administracja serwisu natychmiast usunie takie dane wraz ze wskazanym profilem.

Stosujemy i doskonalimy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych.

Sposób pobierania danych :
Dane podajesz nam w trakcie rejestracji i korzystania z Serwisu.
Niektóre dane natury technicznej (np. adres IP) mogą być pobierane automatycznie przez system komputerowy.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest whore.pl.
Można skontaktować się z Administratorem korzystając z opcji "pomoc i kontakt".
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług oraz zapobiegania nadużyciom.
Podstawą powyższego przetwarzania jest wykonanie umowy oraz Twoja zgoda.
Możemy również przetwarzać dane w celach świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług, zapobiegania nadużyciom, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń, marketingowych oraz statystycznych.
Podstawą powyższego przetwarzania są przepisy prawa oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.
Nie przetwarzamy danych w innych celach.
Prawnie uzasadnione interesy Administratora
Świadczenie i rozwój usług
Przekazywanie informacji o usługach
Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług
Zapobieganie nadużyciom
Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń
Marketing
Odbiorcy danych osobowych
Korzystając z Serwisu przekazujesz oraz publikujesz swoje dane, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu.
Możemy udostępniać dane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług (np. zapewniającym usługi płatnicze).
Nie udostępniamy danych innym firmom lub osobom np. dla ich celów marketingowych.
Możemy udostępniać dane uprawnionym organom Państwowym.
Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy dane w okresie świadczenia usług.
Możemy przechowywać dane po zakończeniu świadczenia usług przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania.

Twoje prawa:
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo sprostowania swoich danych osobowych - kontakt z administracją serwisu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo usunięcia swoich danych osobowych równoznaczne z usunięciem profilu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych równoznaczne z usunięciem profilu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - równoznaczne z usunięciem profilu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo przenoszenia swoich danych osobowych - równoznaczne z usunięciem profilu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych - równoznaczne z usunięciem profilu ( *czytaj profilowych ).
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - administracji serwisu poprzez kontakt ( odpowiedź od 72 godzin do 14 dni roboczych).
Wymóg podania danych osobowych ( *czytaj profilowych ).
Podanie danych jest warunkiem korzystania z Serwisu ( *czytaj danych profilowych ).
Jeśli nie podasz danych nie będziesz mógł korzystać z Serwisu ( *czytaj danych profilowych ).

* dane PROFILOWE:

- dane w pewnym kontekście FIKCYJNE. Znaczy to, że Twój ( Wasz ) NICK / NAZWA są lub powinny być NAZWAMI FIKCYJNYMI .
Tworzone profile , które używać będą w nazwie wyrazów przypominających formy imion kojarzonych wraz nazwiskami , będą usuwane przez administrację serwisu.
Profile zawierające potencjalne dane osobowe ( imiona , nazwiska , numery pesel , numery bankowe , itp. podobne wrażliwe dane - będą usuwane przez administrację serwisu.

Twoje dane KONTAKTOWE

Dodajesz je z własnej woli , tzn. numer telefonu, potencjalny adres , itp. ( przykład ogłoszeń typowo komercyjnych typu ESCORT ).
Jeżeli w/w dane kontaktowe okażą się być fałszywe ( potencjalne zgłoszenie ), poskutkuje to równoznacznie z usunięciem profilu ( *czytaj danych profilowych ).